De paradox van de slaaptoestand: waarom slapen als je zou kunnen eten?

Waarom legt zoöplankton, dierlijk plankton dat zich voedt met onder meer algen, eieren die in een slaaptoestand verkeren? Die eieren zijn weliswaar erg gehard, maar het duurt lang voor ze uitkomen en het kost veel om ze aan te maken. Een nieuwe studie heeft daar nu een antwoord op gevonden en het heeft te maken met overpredatie en overconsumptie. 

>> lees verder