Algemeen

CREST golftankproeven. Factual data rapport

Het rapport documenteert de schaalmodelexperimenten die in het kader van CREST in de golftank op het Waterbouwkundig Laboratorium werden uitgevoerd. Het betreft overslagproeven op een configuratie van een zeedijk en een zeer ondiep voorland op schaal 1/50.

>> lees verder