Tiende editie Ganzondag

Natuurpunt Waasland Kern Haven viert feest, en wel met recht en reden. Onze Kern Haven organiseert namelijk voor de 10de keer de Ganzondag. Maar niet alleen dat! Een minstens even valabele reden is de start van de werken voor de ontpoldering van Hedwigepolder-Prosperpolder, een project waar de natuurbeweging al 15 jaar geduldig op zit te wachten.

>> lees verder