Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven. Jaarrapport 2018

Het rapport bevat de meetresultaten van de polluenten zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische stoffen, dioxines en PCB’s en PAK’s in de Antwerpse haven. De meetresultaten worden getoetst aan de Europese normen en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren.

>> lees verder