1e watervogeltelling winterhalfjaar 2019 – 2020

Dit weekeinde vond de 1e watervogeltelling van het winterhalfjaar 2019 – 2020 plaats.

Bewolkt, droog, wind ZW 3
LW 9:43

Groot Buitenschoor

  • aalscholver, 7
  • bergeend, 6
  • grauwe gans, 6
  • scholekster, 31
  • wulp, 14

Lillo

  • aalscholver, 2
  • dodaars, 2
  • meerkoet, 2
  • wilde eend, 4