Mini-symposium: Welzijn bij vissen

Hoe ervaren vissen pijn? Wat zijn de actiele onderzoeksbevindingen rond pijnperceptie en stress? Hoe kan men natuurlijk visgedrag meten? Tijdens dit eendaagse symposium, gezamenlijk georganiseerd door ILVO en VLIZ, zal het internationale kennislandschap worden verkend om prioriteiten te geven aan toekomstige acties. Op 29 november 2019 in Oostende, België.

>> lees verder