Zeehondenkijken Zimmermangeul

Jaar na jaar neemt het aantal zeehonden in de Westerschelde toe. Ook het aantal pups dat hier geboren wordt zit in de lift. Op zondag 1 september gaan we zeehondenkijken aan de Zimmermangeul, één van hun geliefkoosde rustplaatsen.

>> Info en wegwijzer