Opvolgen van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium: Viscampagnes 2018

Het rapport presenteert de resultaten van de opvolging van het visbestand met fuikvisserij in de Zeeschelde voor 2018. In de studie worden de ruimtelijke en temporele veranderingen in soortenrijkdom en visabundantie toegelicht. De resultaten van 2018 worden vergeleken met resultaten van vorige campagnes.