Kweldergroei met baggerslib

Met baggerslib uit de haven van Harlingen kweldergroei stimuleren. Dat was de doelstelling van het project Slibmotor Koehoal dat in 2016 van start ging. Hoewel uitbreiding van het kwelderareaal uitbleef concluderen de onderzoekers dat het concept van de slibmotor werkt.

>> lees verder