Milieu

Convenant voor een Schone Schelde

Tijdens een bijeenkomst in het Topshuis op werkeiland Neeltje Jans ondertekenen dinsdag verschillende partijen het convenant ‘Schone Schelde’ tegen zwerfafval.

>> lees verder