Meting broeikasgassen op Thortonbank

Broeikasgassen spelen een belangrijke rol in de klimaatverandering. Wetenschappers brengen de gassen gedetailleerd in kaart om de veranderingen in het klimaat beter te kunnen voorspellingen.

Dit doen ze via 47 meetstations die verspreid over heel Europa het ICOS-netwerk (Integrated Carbon Observation System) vormen. Ook de VLIZ-boei op de Thorntonbank voor de Belgische kust is sinds kort officieel erkend als ICOS-meetpunt! #ICOS UAntwerpen

Kom meer te weten of ICOS en de VLIZ-meetboei in onderstaand filmpje!