Wadden Sea day 2018: Internationale experts bespreken sediment dynamiek in de Waddenzee

Het enige aan de Waddenzee dat constant is, is de voortdurende transformatie: eb en vloed, wind en golven hervormen dagelijks het wad, de stranden, de duinen en de kwelders. Deze sterke natuurlijke dynamiek was een van de redenen waarom de Waddenzee werd ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en het thema vormde voor de Wadden Sea Day van dit jaar.

>> lees verder …