Vroeger-en-nu

Fort Ellewoutsdijk

Na de Belgische Opstand in 1830, waarbij het huidige België zich wilde afscheiden van Nederland, begon Nederland met de bouw van kustforten op beide oevers van de Westerschelde. Het doel hiervan was om de vaarweg naar Antwerpen te beheersen en de marinebasis en handelsstad Vlissingen te beschermen.