Olievlek in havengebied R’dam: havens dicht en kans op stankoverlast

Rotterdam, 23 juni 2018 – In de Rotterdamse haven is een olietanker tegen een steiger gevaren. De Bow Jubail verloor veel stookolie voordat een lek gedicht kon worden. Er is zo’n 200 ton stookolie vrijgekomen. Tevens werden er ontelbare vogels besmeurd. Zondag wordt er een reddingsactie voor de besmeurde vogels opgezet door verschillende dierenambulances en vrijwlligers.

>> Lees verder

Fotoreeks Ard Quak