Gevolgen olielek in Rotterdam veel ernstiger dan gedacht

Rotterdam, 24 juni 2018 – Blijkbaar zijn de gevolgen van het olielek in de Rotterdamse haven veel ernstiger dan gedacht. Vanmiddag werd de situatie geschaald naar GRIP 1; Incident van beperkte afmetingen. Afstemming tussen de verschillende disciplines nodig.

Rijkswaterstaat gaat een noodhospitaal inrichten voor de vogels die met olie zijn besmeurd in de Rotterdamse haven. Het tijdelijke dierenziekenhuis komt in de regio Rijnmond. Waar precies is nog onduidelijk.

De vogels die worden gevangen worden eerst gestabiliseerd bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Daarna gaan ze naar het noodhospitaal, omdat Karel Schot niet alle vogels kan opvangen.

Rijkswaterstaat heeft een crisiscentrum ingericht waar zondagmiddag rond 16:30 uur wordt gesproken over de exacte locatie en de grootte van het hospitaal.

“De nood is hoog en er wordt hard aan gewerkt. Het hospitaal komt er dus zo snel mogelijk”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

foto: Besmeurde zwanen worden door de brandweer met prioriteit 1 naar Vogelklas Karel Schot vervoerd – foto: René Verhaar.