150 wetenschappers onderstrepen belang kustduinengordel

De duinengordel aan de kust is uitermate belangrijk voor het behoud van het ecosysteem en de kustverdediging. Bijna 150 wetenschappers en gebiedswerkers uit heel Europa kwamen in het Franse Duinkerke samen om informatie uit te wisselen en het belang van de duinen te onderstrepen. De internationale workshop kadert in een Europees project, Flandre (Flemish and North-French Dunes restauration), genaamd.

>> lees verder