Fort Sint Martijn op Hoogerwerf

Tijdens zijn onderzoek naar de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek stuitte Han Leune op het fort St. Martijn op Hoogerwerf, kortweg ook wel aangeduid als het fort Hoogerwerf.

Deze vesting werd door de Spanjaarden in nauwe samenhang met de fortificatie van het nabijgelegen dorp Zandvliet in 1627 gebouwd, door eenheden van het Staatse leger in de zomer van 1632 veroverd en als gevolg van de stormvloed van 26 januari 1682 ontmanteld.

Het fort lag op een strategisch gezien belangrijke plaats in de verbinding tussen de Schelde en de Rijn. Vanuit het fort kon de scheepvaart vanuit en naar Antwerpen zowel in militair als in economisch opzicht worden gecontroleerd en beheerst. Voor de Spanjaarden was de vesting een belangrijk bruggenhoofd voor operaties richting Zeeland en West-Brabant.

Nadat het fort in Staatse handen was gekomen vervulde het voor de Republiek der Verenigde Nederlanden zowel een buffer- als een waakhondfunctie in de zuidwestelijke delta, vooral in de periode 1632-1648.

In de polders bij Ossendrecht, vind je nog een verwijzing naar dit Fort onder de vorm van een weg met de naam Hoogerwerf. Het fort lag waar nu Hoogerwerf op de Hinkelennoorddijk uitkomt.

>> Lees verder