Sint-Jansvliet geeft geheimen prijs

Tijdens het archeologisch onderzoek op de Sint-Jansvliet, uitgevoerd naar aanleiding van de nieuwe aanleg van het plein, kwamen resten aan het licht van de voormalige Sint-Jansvliet en van de huizen die in de 16de eeuw op de overwelfde vliet werden opgericht.

De Sint-Jansvliet was oorspronkelijk een natuurlijke inham van de Schelde die in de loop van de 13de eeuw werd uitgebouwd tot binnenhaven. Via twee gewelfde doorgangen stond de vliet in verbinding met de Steenhouwersvest.

De archeologen troffen een deel van de oostelijke vlietmuur aan met de aanzet van de noordelijke gewelfboog, een verbindingsanker, een aanmeerring en de vensterbank van één van de huizen. Op een foto uit 1860-1880 is duidelijk te zien welk stukje er precies is opgegraven.

In de nieuwe pleinaanleg zal de kaaimuur van de Sint-Jansvliet gevisualiseerd worden.

>> Bekijk de reportage van ATV

bron: Nieuwsbrief 50 Onroerend Erfgoed stad Antwerpen.