Broedvogels op Hooge Platen worden beschermd

Nu het broedseizoen weer begint, gaat Het Zeeuwse Landschap de broedende vogels op de Hooge Platen in de Westerschelde beschermen. Langs een deel van het hoogste punt van de platen, de Bol, worden borden geplaatst. Zo moet worden voorkomen dat de dwergsterns, visdiefjes en grote sterns tijdens het broeden en het grootbrengen van hun jongen worden gestoord.

>> Lees verder