Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017). Meting nulsituatie en situatie na één jaar in het kader van de monitoring van het Sigmaplan

Onderzoekers van het INBO hebben in de pas aangelegde overstromingsgebieden in de Wijmeers (T1), het Weymeerbroek (T1), het Zennegat (T1) en in de toekomstige overstromingsgebieden Hof van Lachenen (T0) en de ANB‐vijvers in Hulshout (T0) het visbestand bemonsterd. In het voor‐  en najaar van 2017 werden 16 locaties bemonsterd. Alle locaties werden elektrisch afgevist en op de meeste locaties plaatsten we ook fuiken.

>> Download rapport