Terugkoppeling studie INBO golfeffect op schorren

Eind 2015 is een vervolgproject opgestart waarin gekeken wordt naar de impact van verschillende types van golven op het Galgenschoor. Het onderzoek focust op het belang van wind- en scheepsgolven ter hoogte van het Galgenschoor, de lange en korte termijn veranderingen van de morfologie van het slik en de schorrand en hun relatie met golven en getijdynamiek. Op donderdag 22 februari komen onderzoekers van het INBO hun resultaten voorstellen.

>> Lees verder