Staatssecretaris voor de Noordzee roept “ThinkTank North Sea” in het leven

Op 20 december 2017 werd de langverwachte Langetermijnvisie Noordzee 2050 voorgesteld. Deze werd ontwikkeld vanuit een bottom-up approach en met een nauwe stakeholderparticipatie uit de meest diverse velden. Gezien het algemeen succes van dit traject, en de snelle ontwikkelingen die zich momenteel voordoen in de Noordzee, komt er op algemene vraag een verderzetting in de vorm van een “ThinkTank North Sea”. En dit voor de wetenschappelijke onderbouwing van het Noordzeebeleid.

In de “ThinkTank North Sea” wordt elk jaar binnen drie thematische werkgroepen (Natuurlijkheid, Blauwe economie en Innovatie, en Meervoudig Ruimtegebruik) verder gewerkt rond een welbepaald thema. De thema’s zelf mogen worden gesuggereerd door zowel leden van de denktank, als externen (na een oproep). Het principe achter het proces blijft hetzelfde: nl. om zich op een transparante wijze, met gelijkwaardigheid van leden, op een neutrale maar wetenschappelijk onderbouwde wijze te buigen over grote maatschappelijke uitdagingen die zich stellen met betrekking tot de Noordzee. Een proces dat bewezen heeft te werken bij het opstellen van het visiedocument “Langetermijnvisie Noordzee 2050”. De denktank zal alternerend worden voorgezeten door het VLIZ en het KBIN.

>> Lees verder