Watervogeltellingen Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord – Zuid

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord – Zuid, 4 december 2017 – Van Jean Maebe kregen we de resultaten van een zeer volledige watervogeltelling op Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder Noord – Zuid

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord – Zuid
04.12.17 – 09u40 – L.W. 10u00 – H.W. 15u40
Bewolkt zonnig weer – + 5°C. / + 8°C. – N.W. 2/3 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Aalscholver 3
Lepelaar 3 overvliegend
Grauwe gans 4
Nijlgans 4
Wintertaling 6
Wilde eend 52
Slobeend 2
Torenvalk 1
Fazant 1
Meerkoet 2
Scholekster 44
Kluut 147
Wulp 29
Tureluur 3
Kokmeeuw 5

Paardenschor
Grauwe gans 4
Bergeend 2
Torenvalk 1
Scholekster 1
Ekster 4
Zwarte kraai 1

Doelpolder Noord
Dodaars 2
Aalscholver 13
Kleine zilverreiger 2
Grote zilverreiger 1
Blauwe reiger 4
Lepelaar 9
Knobbelzwaan 2
Kolgans 12
Grauwe gans 176
Grote canadese gans 1
Brandgans 2850
Nijlgans 7
Bergeend 1
Smient 2450
Krakeend 14
Wintertaling 588
Wilde eend 107
Pijlstaart 7
Slobeend 37
Tafeleend 8
Kuifeend 12
Buizerd 1
Fazant 1
Meerkoet 10
Scholekster 2
Kievit 850
Bonte strandloper 148
Wulp 63
Zwarte ruiter 11
Kokmeeuw 6
Holenduif 3
Groene specht 1
Merel 1
Kauw 36
Zwarte kraai 8
Spreeuw 22

Doelpolder Zuid
Grauwe gans 24
Brandgans 87