Een nieuwe fossiele dolfijn uit de Westerschelde

Een expeditie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op de Westerschelde onder leiding van honorair conservator Klaas Post leverde in 2014 een ongekende opgeviste fossielenschat op. Post en collega-onderzoekers besteedden daarna honderden uren aan het nauwkeurig prepareren en onderzoeken van de vondsten. Het eerste resultaat is er nu: Scaldiporia vandokkumi, een nieuwe soort primitieve dolfijn die rond de zes miljoen jaar geleden in de Zeeuwse oerzee rondzwom.

>> Lees verder