Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord, 28 oktober 2017 – Een dreigende bewolking en een aanwakkerende wind houden Jean Maebe niet tegen om een watervogeltelling te doen.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
28.10.17 – 13u15 – L.W.16u02 – H.W. 22u11
Zwaar bewolkt weer – + 12°C. – W. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed – na 17u : goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Aalscholver 1
Grauwe gans 42
Bergeend 9
Krakeend 10
Wintertaling 59
Wilde eend 37
Slobeend 8
Tafeleend 10
Torenvalk 1
Scholekster 39
Kluut 166
Goudplevier 285
Aziatische goudplevier 1
Kievit 850
Bonte strandloper 22
Regenwulp 2
Wulp 63
Tureluur 21
Bosruiter 1
Kokmeeuw 83
Stormmeeuw 1
Zilvermeeuw 2
Grote mantelmeeuw 1
Ekster 1
Zwarte kraai 3
Vink 16

Paardenschor
Wulp 3

Doelpolder Noord
Dodaars 9
Fuut 2
Aalscholver 2
Kleine zilverreiger 1
Grote zilverreiger 1
Blauwe reiger 9
Lepelaar 16
Kolgans 67
Grauwe gans 1150
Sneeuwgans 1
Grote canadese gans 14
Brandgans 2950
Nijlgans 7
Bergeend 18
Smient 1180
Krakeend 11
Wintertaling 129
Wilde eend 124
Pijlstaart 13
Slobeend 45
Tafeleend 1 vm
Kuifeend 2
Buizerd 1
Torenvalk 1
Fazant 1
Meerkoet 3
Goudplevier 3
Kievit 480
Kemphaan 3
Wulp 42
Kokmeeuw 6
Graspieper 4
Zwarte kraai 5
Spreeuw 560

Haas 2