Bodemonderzoek Verrebroek

Verrebroek, 4 oktober 2017 – Deze week wordt door de bodemkundigen van BAAC Vlaanderen, in Verrebroek een bodemprofiel van wél 300 meter lang geregistreerd. Een heus karwei!

Het profiel werd grondig bestudeerd en geregistreerd. Er werden vijf grote fasen herkend (van onder naar boven):

  1. Het onderste grijsgroene zand werd afgezet door een ondiepe zee tussen ongeveer 5 en 2,5 miljoen jaar geleden.
  2. Daarbovenop ligt een geel pakket. Dit is aangebracht door de wind in het toendralandschap tijdens de ijstijden (20 000-10 000 BP).
  3. Toen het klimaat geleidelijk warmer en natter werd (ca. 10 000 BP), kwam een podzolprofiel tot stand. Dit is de witgrijze laag.
  4. Door het afsmelten van de ijskappen en een zeespiegelstijging ontstond een moeraslandschap (vanaf 5000 BP). De zwarte veenlaag stamt uit die periode.
  5. Tijdens de 15de en de 16de eeuw was het terrein onderhevig aan getijdenwerking. Het bovenste bruingrijze bodempakket kent dan ook een typische gelaagdheid.

bron: FB-pagina BAAC Vlaanderen