Kwik en de kleine mantelmeeuw

Het is bekend dat vissen hoge concentraties aan schadelijke stoffen kunnen bevatten en dat hogere organismen zoals vogels deze kunnen opnemen via de voedselketen. Het INBO onderzocht samen met een aantal Vlaamse en internationale partners of de aanwezigheid van kwik (Hg) in vissen een invloed heeft op het broedsucces van kleine mantelmeeuwen.

>> Lees verder