Kustverdediging Project Be Safe

Moerassen en kwelders, die namen ga je binnenkort vaker horen! Deze belangrijke natuurlijke ecosystemen voor de kust zijn namelijk zeer nuttig voor de kustverdediging. In combinatie met conventionele dijken zorgen ze er voor dat kustbewoners, zo’n 40% van de wereldpopulatie, droge voeten houden.

Door extreme weersomstandigheden zullen zij steeds vaker te maken krijgen met wateroverlast.

In onderzoeksproject BE SAFE werkt het NIOZ samen met TU Delft & University of Twente op zoek naar meer natuurlijke manieren van kustbescherming.

https://www.youtube.com/watch?v=svB3vI7QdHg