Watervogeltelling Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel, 23 juli 2017 – Resultaten van de watervogeltelling van 23 juli 2017 op Schor Ouden Doel, Paardenschor en in Doelpolder Noord.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
23.07.17 – 10u00 – L.W. 11u09 – H.W. 16u39
Wisselvallig weer met buien – + 16°C. / 20°C. – ZW. 3/4 Bft. zicht : zeer goed
Waarnemers : Luc Smet – Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Dodaars 4
Aalscholver 6
Lepelaar 8
Grauwe gans 14
Grote canadese gans 21
Bergeend 81 ( 15 ad. + 66 juv.)
Krakeend 1
Wilde eend 34 ( 30 + 1 P. met 2 j. )
Kuifeend 13 ( 7 + 1 P. met 4 j. )
Meerkoet 4
Scholekster 42
Kievit 60
Wulp 110
Zwarte ruiter 91
Tureluur 6
Groenpootruiter 1
Witgatje 5
Oeverloper 1
Kokmeeuw 303
Kleine mantelmeeuw 1
Zilvermeeuw 4 ( 1 ad. + 3 juv. 1kj )
Visdief 9 overvliegend
Oeverzwaluw 6
Boerenzwaluw 3
Huiszwaluw 2
Zwarte kraai 2
Spreeuw 6

Paardenschor
Kievit 12
Wulp 1
Kokmeeuw 4

Doelpolder Noord
Dodaars 11
Fuut 1
Aalscholver 4
Kleine zilverreiger 1
Grote zilverreiger 3
Blauwe reiger 4
Lepelaar 137
Wilde Zwaan 1
Grauwe gans 1154
Grote canadese gans 94
Brandgans 1
Bergeend 2 juv.
Krakeend 39 ( 34 + 1 v met 4 j. )
Wintertaling 12
Wilde eend 108 ( 102 + 1 v met 5 j. )
Tafeleend 6
Kuifeend 4
Bruine kiekendief 1 v
Buizerd 1
Torenvalk 5
Meerkoet 37
Scholekster 3
Kluut 1
Bontbekplevier 4
Kievit 111
Kemphaan 4
Grutto 3
Wulp 8
Bosruiter 1
Oeverloper 3
Kokmeeuw 8
Zilvermeeuw 1 ad.
Visdief 11 ( op 13 juli werden 99 ad. en 25 dsj. geteld op de 2 broedeilandjes
in de Brakke kreek door dhr Luc Smet )
Holenduif 4
Houtduif 3
Boerenzwaluw 35
Gele kwikstaart 2
Witte kwikstaart 4
Kleine karekiet 2 zang
Zwarte kraai 4
Spreeuw 75