Milieu

Schadelijke stoffen in Vlaamse baars en paling

Geplaatst

Onderzoek in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij geeft aan dat bij baars en paling in Vlaanderen de Europese Milieukwaliteitsnormen voor kwik en polygebromineerde difenylethers overschreden worden.

>> Lees verder