Kennismaking met het zilt grasland

Groot Buitenschoor, 11 juni 2017 – Laat je schorren evolueren dan is het eindresultaat een eentonig rietveld met strandkweek. Door doelgericht maai- en begrazingsbeheer krijgen typische schorrenplanten zoals echt lepelblad, zeeweegbree, schorrenzoutgras, zilte schijnspurrie, … maximale kansen om zich te ontwikkelen. Samen met de bezielers, Koen Vanagtmael en Hug Van Beek, maken we op zondag 11 juni kennis met de onvermoede rijkdom en biodiversiteit van dit zilt grasland.

>> Info en wegwijzer