Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder

Doel, 27 april 2017 – Jean Maebe en René Maes trokken er donderdag 27 april op uit voor een watervogeltelling op Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder.

27.04.17 – 10u10 – L.W. 11u27 – H.W. 17u03
Wisselvallig ( bewolkt en zonnig ) weer – +8°C. / +10,5°C. – N.W. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemers : René Maes – Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Dodaars 1
 • Aalscholver 5
 • Grauwe gans 2
 • Grote canadese gans 17
 • Nijlgans 11 ( 2 + 1P. met 7 dsj. )
 • Bergeend 112
 • Krakeend 6
 • Wintertaling 28
 • Wilde eend 14
 • Kuifeend 14
 • Bruine kiekendief 1 vm
 • Torenvalk 1 vm
 • Meerkoet 3
 • Scholekster 68
 • Kluut 119
 • Grutto 5
 • Rosse grutto 1
 • Wulp 7
 • Zwarte ruiter 18
 • Tureluur 34
 • Groenpootruiter 8
 • Oeverloper 2
 • Zwartkopmeeuw 5 overvliegend
 • Kokmeeuw 66 ( 2 kolonies kokmeeuwen achter scheldedijk Prosper 🙁 1ste kolonie 10 vogels
 • Zilvermeeuw 3 ( 2de kolonie niet geteld
 • Oeverzwaluw 8
 • Boerenzwaluw 1
 • Ekster 2
 • Zwarte kraai 1
 • Rietgors 1

Paardenschor

 • Zwarte ruiter 2
 • Tureluur 36
 • Groenpootruiter 6
 • Kokmeeuw 16
 • Kleine karekiet 1

Doelpolder Noord

 • Dodaars 2
 • Fuut 3
 • Geoorde fuut 1
 • Grote zilverreiger 1
 • Lepelaar 5
 • Knobbel zwaan 2
 • Grauwe gans 219 ( 186 + 5 P. met 7-5-5-3-2 dsj. = 1 op nest )
 • Grote canadese gans 8
 • Brandgans 1015
 • Bergeend 65
 • Smient 24 ( 9 vm + 7 vv + 4 P.)
 • Krakeend 139
 • Wintertaling 12
 • Wilde eend 26
 • Pijlstaart 6 ( 3 P.)
 • Slobeend 54
 • Tafeleend 11
 • Kuifeend 30
 • Buizerd 2
 • Meerkoet 43 + 2 op nest
 • Scholekster 10
 • Steltkluut 1
 • Goudplevier 1
 • Kievit 35
 • Kemphaan 70
 • Watersnip 1
 • Grutto 16
 • Regenwulp 4
 • Tureluur 3
 • Groenpootruiter 1
 • Oeverloper 2
 • Zwartkopmeeuw 11 overvliegend
 • Kokmeeuw 21 ( kolonie niet geteld )
 • Visdief 7
 • Zwarte stern 2
 • Holendief 5
 • Houtduif 61
 • Groene specht 1
 • Boerenzwaluw 3
 • Graspieper 1
 • Witte kwikstaart 1
 • Kramsvogel 9
 • Merel 1
 • Rietzanger 4
 • Kleine karekiet 1
 • Ekster 2
 • Kauw 47
 • Zwarte kraai 8
 • Spreeuw 19
 • Kneu 4
 • Haas 2

Doelpolder Midden

 • Buizerd 1
 • Houtduif 4
 • Doelpolder Zuid
 • Wilde eend 3
 • Scholekster 2
 • Kokmeeuw 6
 • Houtduif 2
 • Graspieper 30
 • Gele kwik 1
 • Roodborsttapuit 2 ( 1 vm + 1 vv )