Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder

Ouden Doel, 19 april 2017 – Resultaten van de watervogeltelling van woensdag 19 april op Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder Noord door Jean Maebe.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
19.04.17 – 13u10 – L.W. 15u25 – H.W. 21u33
Bewolkt zonnig weer – + 11° C. – N.O. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Dodaars 2
 • Aalscholver 2
 • Grauwe gans 14 ( 5 + 2 P. met 4 – 1 dsj. ) ( 1 gans met groene halsband letter V cijffer onleesbaar )
 • Grote canadese gans 14
 • Bergeend 126
 • Krakeend 2
 • Wintertaling 14
 • Wilde eend 7
 • Tafeleend 2
 • Kuifeend 13
 • Meerkoet 3
 • Scholekster 51
 • Kluut 107
 • Wulp 12
 • Zwarte ruiter 4
 • Tureluur 77
 • Zwartkopmeeuw 4 overvliegend
 • Kokmeeuw 85 (op de 2 kolonies achter de scheldedijk Prosper :185 KM-1700 KM + 66 Zwartkopmeeuw)
 • Boerenzwaluw 3
 • Kauw 8
 • Zwarte kraai 3

Paardenschor

 • Grauwe gans 2
 • Grote canadese gans 2
 • Bergeend 18
 • Kokmeeuw 32

Doelpolder Noord

 • Dodaars 6
 • Fuut 5
 • Lepelaar 7
 • Knobbelzwaan 5
 • Wilde zwaan 1
 • Grauwe gans 77 ( 65 + 2 P. met 3-5 dsj.) -(1 gans met groene halsband-letter V cijfer onleesbaar )
 • Grote canadese gans 10
 • Brandgans 3200
 • Nijlgans 6
 • Bergeend 102
 • Smient 9 ( 3 P. + 3 vm )
 • Krakeend 115
 • Wintertaling 18
 • Wilde eend 32
 • Pijlstaart 11
 • Slobeend 104
 • Tafeleend 3
 • Kuifeend 17
 • Soepeend 1
 • Buizerd 1 roepend
 • Torenvalk 1
 • Waterhoen 1
 • Meerkoet 42
 • Scholekster 9
 • Kluut 2
 • Kievit 17 ( 14 + 1 met 2 donsjongen )
 • Kemphaan 39
 • Grutto 87
 • Wulp 8
 • Zwarte ruiter 1
 • Tureluur 2
 • Groenpootruiter 1
 • Kokmeeuwen – Zwartkopmeeuwen op kolonie niet geteld wegens dichte begroeiing.
 • Holenduif 5
 • Houtduif 86
 • Oeverzwaluw 2
 • Boerenzwaluw 22
 • Gele kwikstaart 2
 • Merel 2
 • Ekster 4
 • Kauw 23
 • Zwarte kraai 6
 • Spreeuw 2
 • Kneu 5
 • Haas 1