Nieuwe Rode Lijst toont dat 38% van Vlaamse broedvogels in gevaar is

Op basis van een evaluatie van 161 Vlaamse broedvogelsoorten blijkt dat 38% ‘ernstig bedreigd’, ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’ is. Minder dan de helft van de soorten wordt momenteel als niet in gevaar beschouwd. Vooral vogels van kust- en landbouwgebieden hebben het moeilijk.

>> Lees verder