Extra Containercapaciteit Antwerpen

De Vlaamse Regering nam op 15 juli 2016 de startbeslissing voor de onderzoeksfase voor het project dat van cruciaal belang is voor de verdere groei en ontwikkeling van de haven van Antwerpen. Dit project heeft een drieledig doel: de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van industriële gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. Dit alles om de verwachte groei tot 2030 te kunnen realiseren.

>> Lees verder