Watervogeltelling Groot Buitenschoor

Resultaten van de watervogeltelling van zondag 23 oktober 2016 om 13u44. Opvallend waren de vele soorten, de hoge aantallen en als bijzondere soort: een groep brandganzen.

Groot Buitenschoor, 23 oktober 2016 13:44

zonnig, droog, heiig boven water, windstil
HW 9:32 – LW 15:52
teller: Frank Wagemans

aalscholver, 8
bergeend, 414
brandgans, 48
grauwe gans, 72
kluut, 113
krakeend, 12
scholekster, 5
smient, 71
wilde eend, 23
wulp, 142