1e watervogeltelling winterhalfjaar 2016 – 2017

16 oktober 2016 – Dit weekeinde vond de eerste watervogeltelling van het winterhalfjaar 2016 – 2017 plaats. Frank Wagemans en Rit Bellekens telden Lillo Fort en het Groot Buitenschoor, Walter Van Ginhoven telde het Galgeschoor en dan van Lillo Potpolder tot Noordkasteel.


zonnig, droog, wind ZO 3
LW 10:24
tellers: Frank Wagemans, Rit Bellekens

Groot Buitenschoor * 16 oktober 2016 10u30

aalscholver, 1
bergeend, 45
brandgans, 24
grauwe gans, 26
scholekster, 4
smient, 46
wilde eend, 6
wintertaling, 132
wulp, 53

Lillo Fort * 16 oktober 2016 9u

aalscholver, 1
dodaars, 22
meerkoet, 4
wilde eend, 59

Galgenschoor:

Grauwe gans, 15
Wilde eend, 20
Wintertaling, 16
Krakeend, 2
Wulp, 4
Bergeend, 4
Aalscholver, 2
Scholekster, 2

Potpolder Lillo:

Grauwe gans,  92
Krakeend, 12
Bergeend, 13
Wilde eend, 13
Scholekster, 3
Wulp, 2
Aalscholver, 1
Blauwe reiger, 2

Schelde Lillo tot Van Cauwelaertsluis:

Wilde eend, 47
Krakeend, 4
Blauwe reiger, 1
Grauwe gans, 2
Wulp, 1

Weel fort Filip

Blauwe reiger, 1
Tureluur, 1
Kievit, 6
Wintertaling, 62
Bergeend, 12
Wilde eend, 18
Waterhoen, 4
Meerkoet, 2

Schelde Pyloon nieuwe schorren:

Tureluur, 8
Wulp, 1
Wintertaling, 110
Krakeend, 4
Wilde eend,  20
Kleine zilverreiger, 1
Blauwe reiger, 1

Noordkasteel:

Wilde eend, 111
Fuut, 4
Meerkoet, 4
Aalscholver, 1
Soepeend, 14
Waterhoen, 4
Slobeend, 2