Hebben we de verkeerde steursoort uitgezet?

Onderzoekers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben aan de hand van botmateriaal uit archeologische opgravingen de aanwezigheid van steur in de Noordzee gereconstrueerd voor de voorbije 7.000 jaar. Zo blijkt dat in onze wateren een onvermoede soort dominant was. Is dát de meest geschikte kandidaat om hier opnieuw te introduceren en de steur van uitroeiing te redden?

>> Lees verder