Vlinder mee – Zomers gefladder op en om het schor

Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Zondag 7 augustus gaan we samen met Rit Bellekens op vlinderzoektocht in het grasland langsheen de Scheldelaan. Afspraak om 10u aan het e-paviljoen BASF.

>> info en wegwijzer