Openbare raadpleging over het beheersplan voor Belgische kustwateren

Nog tot 31 oktober 2016 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het beheersplan voor de Belgische kustwateren. Dit beheersplan werd opgesteld om het water in België zo zuiver mogelijk te maken.

>> Lees verder