Wetenschappers rangschikken bedreigingen voor Waddenzee

Visserij voert de lijst aan van grootste bedreigingen voor de natuur in Werelderfgoed Waddenzee volgens een grote groep wetenschappers. Andere negatieve effecten zijn afkomstig van onder meer onderhoud aan vaargeulen, havenactiviteiten, schelpenwinning en delfstofwinning. Ook speelt klimaatverandering een grote rol.

>> Lees verder