Zeewier, oogst van de toekomst

In het project Noord-Zee-Wier-Keten hebben vijf instituten (MARIN, TNO, Deltares, ECN en Wageningen UR) intensief samengewerkt aan een waardeketen van zeewier. De beschikbare expertise van de instituten beslaat de gehele zeewierketen, van productie op offshore locaties tot business cases voor verschillende eindproducten.

>> Lees verder