Wordt zeewater drinkwater van de toekomst?

Aan de Gentse universiteit is een technologie ontwikkeld die zeewater kan ontzouten en tegelijkertijd energie kan opwekken. “Dat is een primeur: tot hiertoe verbruikte zeewaterontzouting veel energie”, stelt UGent in een persbericht. Volgens de universiteit komt duurzame drinkwaterproductie uit zeewater hiermee binnen handbereik, al zal er nog heel wat onderzoek nodig zijn.

>> Lees verder