Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2015

De fysisch-chemische toestand van oppervlaktewater wordt bepaald door parameters zoals zuurstof, zoutgehalte, zuurtegraad en nutriënten en daarnaast door micropolluenten zoals zware metalen en pesticiden. Het rapport bespreekt de toestand voor de algemene fysisch-chemische parameters in 2015.

>> Lees verder