Test op Noordzee met opruimen plastic soep

Nederlands staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) sprak vandaag bij de presentatie van de vinding van Boyan Slat nogmaals haar steun uit voor zijn project om de plastic soep op te ruimen. Mede door een gift van een half miljoen euro van de rijksoverheid kunnen het komende jaar de eerste testen worden gedaan op de Noordzee.

Boyan Slat (oprichter The Ocean Cleanup) onthulde in Scheveningen de proefopstelling, een belangrijke stap naar een opruiminstallatie waarmee zij op grote schaal plastic willen gaan opvissen in de oceanen.

Dijksma benadrukte in haar toespraak de noodzaak om de plastic soep aan te pakken: ‘Het groeiende probleem van de drijvende vuilnisbelten op de oceanen moet worden aangepakt. Het bedreigt niet alleen het leven in de zee, het plastic breekt ook af tot voor de mens gevaarlijke microplastics. Ik zie deze proef van Boyan graag slagen, want dan kan hij The Ocean Cleanup op grote schaal inzetten. Juist dit soort mooie innovaties wil de overheid aanjagen zodat we bewuster met onze schaarse grondstoffen omspringen en meer gaan recyclen.’

Het prototype wordt door offshore bedrijf Boskalis vanuit de haven van Scheveningen naar de Noordzee overgebracht. 23 kilometer vanuit de kust zal de 100 meter lange opstelling het komende jaar worden getest. Sensoren gaan meten of de bewegingen van de drijvende barrières zich net zo gedragen als vooraf is berekend en of deze bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Hoewel er tijdens de test mogelijk wel een kleine hoeveelheid plastic afval uit de Noordzee wordt opgevist, is dit niet het voornaamste doel van dit prototype.

Boyan Slat, sprak tijdens de presentatie over een historische dag op de weg naar schone oceanen: ‘Een positief resultaat van onze test betekent dat we op schema liggen om ons eerste operationele proefsysteem eind 2017 in gebruik te nemen.’ Hij voegde eraan toe, dat het slagen van de test niet noodzakelijk betekent dat het prototype intact blijft. ‘Naar mijn schatting is de kans op schade aan de opstelling zo’n 30%, maar hoe dan ook zal deze test succesvol zijn.’

Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt The Ocean Cleanup financieel, omdat deze innovatie past binnen het topsectorenbeleid voor water en een potentiële bijdrage aan de circulaire economie kan leveren. Minister Kamp (EZ): “The Ocean Cleanup van de jonge ondernemer Boyan Slat is een typisch voorbeeld van een Nederlandse innovatieve oplossing voor een wereldwijde uitdaging. Deze innovatie is een eerste stap om de ‘plastic soep’ in de wereldzeeën te gaan opruimen en te hergebruiken voor nieuwe kunststoftoepassingen. Slaagt deze innovatie, dan dringen we de belasting van het milieu terug en draagt dit project tegelijkertijd bij aan de circulaire economie.”

Deze proef is mogelijk door 1,5 miljoen euro die door The Ocean Cleanup is opgehaald, waaronder een schenking van een half miljoen van een anonieme weldoener. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken hebben samen 500 duizend euro bijgedragen, net als het bedrijf Boskalis. De volgende stap is een eerste functionele plasticopruimer van 2 kilometer lengte die waarschijnlijk in de tweede helft van 2017 voor de Japanse kust wordt geplaatst. Vanaf 2020 staat een systeem van 100 kilometer gepland tussen Hawaï en Californië, die in 10 jaar de helft van het plastic in het Noordelijke deel van de Stille Oceaan moet gaan opruimen.

bron: Rijksoverheid.nl
foto credits: FB-pagina The Ocean CleanUp