Doggersbank, Klaverbank en Fries Front definitief beschermd natuurgebied

De Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front zijn definitief aangewezen als beschermd gebied op zee. Dat schrijft de Nederlandse staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze unieke plekken liggen in de Noordzee op circa 80 tot 270 kilometer uit de kust vanaf Den Helder. Door de beschermde status wordt de natuur  extra beschermd. Het vissen wordt beperkt tot een paar aangewezen locaties en het is niet meer toegestaan netten te gebruiken die schade veroorzaken aan de bodem.

Staatssecretaris Van Dam: ‘De natuur onder water is evengoed belangrijk als de natuur boven water. Met deze aanwijzing wordt onze Noordzee gezonder. En dat is in ieders belang zowel voor de mens als voor de natuur.’

Doggersbank

Doggersbank is een zandbank die zich uitstrekt over het Britse, Nederlandse en Duitse continentaal plat. De bank wordt gekenmerkt door overstroomde zandbanken die tussen de 20 en 100 meter diep liggen. De waterdiepte boven het Nederlandse deel varieert van ongeveer 20 tot 40 meter. Bij de bescherming van de Doggersbank werkt Nederland nauw samen met Groot-Brittannië en Duitsland.

Klaverbank

Klaverbank heeft een bodem van (grof) grind en grotere stenen afgewisseld met grof zand en schelpen. Dit zorgt voor een specifieke leefomgeving voor onder andere aan dit harde substraat gebonden organismen. Het water is zo helder, dat het licht kan doordringen tot een diepte van wel 40 meter. Bepaalde soorten vissen zetten op deze bodem hun eieren af. Bovendien worden grote delen van de Klaverbank bedekt door zacht koraal als Dodemansduim.

Friese Front

Het Friese Front is een zeegebied ten noorden van de Waddeneilanden op een afstand van ongeveer 80 km uit de kust. Het gebied vormt een overgangszone tussen de ondiepe zuidelijke en de diepe centrale Noordzee. Het is een voedselrijk gebied en daardoor belangrijk foerageergebied voor vogels, met name de zeekoet.

bron: rijksoverheid.nl