Ruimtegebrek slib oorzaak vertroebeling Eems-Dollard estuarium

Deltares, de TU Delft en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gepubliceerd in Marine Geology (2016) waaruit blijkt dat de vertroebeling van het Eems-Dollard estuarium voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de afname van de ruimte waar slib neer kan slaan. Dit is wereldwijd de eerste keer dat dit is aangetoond met behulp van geologische informatie, metingen en modellen. De Eems-Dollard is één van de laatste grote open estuaria in Noordwest Europa en in het Waddengebied.

>> Lees verder