Het prehistorisch landschap in de Noordzee

Deze week speuren mariene geologen dag en nacht, vanop de RV Simon Stevin, naar het begraven prehistorische landschap in een verre uithoek van het Belgisch deel van de Noordzee.

In het kader van het SeArch project voert het Renard Centre of Marine Geology (UGent) daartoe seismisch onderzoek uit in het gebied ten NW van de Blighbank. Met behulp van een hoge-resolutie sparkerbron en een een kanaalsontvanger, die gesleept worden achter het schip (zie foto 1), proberen de wetenschappers een gedetailleerd beeld te krijgen van het prehistorische landschap.

Dit gebied werd tijdens de laatste ijstijden, toen de Noordzee droog viel, meermaals doorsneden door grote riviersystemen zoals dat van de Rijn/Maas. De restanten van dit begraven rivierenlandschap brengen de onderzoekers nu in kaart. De seismische opnames worden gestuurd en gecontroleerd vanuit de survey ruimte op het middendek (foto 2)

Met dank aan Tine Missiaen voor foto’s en tekst!
www.sea-arch.be