Ook de vele kleine olielozingen beïnvloeden het Noordzee leven

Dat grote olierampen als gevolg van ongelukken veel schade aan de natuur kunnen veroorzaken weet iedereen. Uit een nieuwe Europese studie van wetenschappers uit Nederland, Zwitserland en Duitsland onder leiding van de Universiteit van Lausanne blijkt nu echter dat ook de veel en veel vaker voorkomende kleine lozingen ook onmiddellijke negatieve effecten hebben op het zeeleven. Deze studie maakte gebruik van een unieke benadering van twee goedgekeurde gecontroleerde lozingen van slechts 5 ton ruwe olie op de Noordzee. De resultaten worden vandaag gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature Communications’.

Experimentele olielozingen op de Noordzee
Gedurende het voorjaar 2008 en najaar 2009 werden er door het oliebestrijdingsschip ‘Arca’ van Rijkswaterstaat Zee & Delta twee experimentele lozingen van elk 5 ton ruwe olie uitgevoerd. De effecten van deze lozingen werden vanaf het eerste moment gevolgd vanaf het NIOZ onderzoeksschip ‘Pelagia’ waarbij een aantal specifieke bioassays die voor de eerste keer aan boord van een schip werden uitgevoerd. Snel na de lozing werd tot op 8 meter diepte en tot op 500 meter verwijderd van de zichtbare olievlek een toename gemeten van een aantal opgeloste oliecomponenten. Deze veroorzaakten duidelijke giftige effecten op het zeeleven. Bij de van nature in het zeewater aanwezige planktongemeenschap trad onmiddellijk sterfte op onder het dierlijk plankton. Als gevolg van de olielozing verschoof de soortenrijkdom en met name het aandeel van de cyanobacteriën nam toe. Ook de resultaten van de aan boord uitgevoerde bacteriële bioreporter assays en andere bioassays wezen op een onmiddellijk giftig effect van de in de waterkolom opgeloste olie. De resultaten van de studie zijn niet alleen relevant voor kleine olielozingen, maar ook voor de eerste effecten die optreden na grotere olielozingen omdat die doorgaans niet worden gemeten.

On-site monitoring van olielozingen
Als gevolg van olietransporten op zee en mariene olie-exploratie zal de frequentie van morsen van kleine hoeveelheden olie waarschijnlijk eerder toenemen dan afnemen, en dit blijkt dus wel degelijk een ernstig risico voor de mariene ecosystemen. Deze studie laat ook zien dat olieverontreinigingen, zelfs als ze niet meer zichtbaar zijn, eenvoudig gedetecteerd kunnen worden met behulp van bioreporter assays. Dit kan helpen om de contaminatie snel en effectief op te ruimen.
Dit onderzoek werd verricht en extern gefinancierd in het kader van het EU project ‘Face-IT’.