Dubbele zeedijk beter tegen hoog zeewater

Op 16 februari hield klimaatwetenschapper Pier Vellinga van de Waddenacademie de eerste Caspar de Robleslezing van Wetterskip Fryslân. In de lezing schetste hij een dubbele zeedijk of een doorbraakvrije dijk, als twee belangrijke instrumenten om de gevaren van de zeespiegelstijging te voorkomen.

In de Leeuwarder Courant van 17 februari 2016 verscheen een artikel van Arend van der Meulen over deze lezing.
Lees het artikel: Dubbele zeedijk beter tegen hoog zeewater (pdf 0,1 Mb).